PM-S2E-D01TR25 е  модул за конверзија помеѓу UART (TTL) / RS-232  RS-485 сигнал и Ethernet мрежен податочен сигнал.

Повеќе...

PCT-UR5 е двонасочен конвертор RS-485 и USB, се однесува на компјутер, компјутер и контролер (точка до точка) и долги растојанија од интернет комуникацијата.

Повеќе...

• Поддршка за мрежно преземање податоци.
• Мрежните протоколи вклучуваат TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet MAC.

Повеќе...
Real time web analytics, Heat map tracking