TCP/IP конвертор


• Поставувањето на конфигурацијата може да се изврши преку интернет (подесување на IE HTTP прелистувач).
• Конвертира RS-232C / RS-485 / RS-422 сериски интерфејс на Ethernet интерфејс.
• Четири LED индикатори прикажуваат информации за статусот: SYS (PWR), LAN брзина, LAN Rx, LAN Tx.
• Безбедност: подесување и поврзување со лозинка.
• Лесна инсталација.
• Процесор: 32bit MCU и 32K Flash.
• Меморија: 1M Flash(MCU), 16M SRAM.
• Тип на конектор: RJ-45 (женски).
• Брзина: 10/100 Mbps.
• Протокол: TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet MAC.
• Режим: TCP сервер / клиент; Клиент: UDP.
Сериски порт:
•Port : RS -232C / RS-485 / RS-422, TTL * 1 Port.
•Speed : 300bps ~ 115,200 bps.
•Parity : None, Odd, Even.
•Connector type : DB9 (Female).
•Data Bit : 7, 8
•Stop Bit : 1, 2
•RS-232 : TxD, RxD, R TS , C TS , DTR, DSR, GND.
•RS-485 : Data A, Data B.
•RS-422 : Tx+ , Rx+, Tx- , Rx-

Real time web analytics, Heat map tracking