QR  Читач

 

PZ-85 е  ANTI VANDAL интелигентен безконтактен читач изработен од високо квалитетна легура на цинк

Повеќе...

Опис на производот
• PP-56 е интелигентен безконтактен читач за евиденција на работно време, контрола на пристап и контрола на лифт

Повеќе...

PP-6750V е интелигентен читач дизајниран да ги задоволи варијантните апликации за евиденција на работно време,контрола на пристап, контрола на лифт и безбедносни барања за ARM / DISARM.

Повеќе...

PP-85 е интелигентен читач дизајниран да ги задоволи варијантните апликации за евиденција на работно време,контрола на пристап, контрола на лифт и безбедносни барања за ARM / DISARM.

Повеќе...

PC-30 е многу компактен  самостоен читач за контрола на пристап

Повеќе...

• Pegasus POM-24 е релејна кутија и се користи за контрола на пристап на лифт до 24 ката.

Повеќе...

 

Систем за високо-сигурносна контрола на пристап и мониторинг во реално време од средни до комплексни инсталации на повеќе локации.

Повеќе...
Real time web analytics, Heat map tracking